• Chava Green

תחרות סיפורי 'מירוץ הצבי'

רוץ הצבי הוא תחרות כתיבת סיפורים שבה יכולים להשתתף כל בתי הספר בארץ.

בשנה שעברה ילדה מבית הספר שלנו זכתה בשלב המחוזי!

גם השנה, ילדים מבית ספרנו כתבו סיפורים מגוונים ושלחו אותם לתחרות.

אתם מוזמנים לקרוא את הסיפורים של ילדי בית הספר.

תהנו!!


0 views0 comments

Recent Posts

See All