Search
  • Chava Green

תחרות סיפורי 'מירוץ הצבי'

רוץ הצבי הוא תחרות כתיבת סיפורים שבה יכולים להשתתף כל בתי הספר בארץ.

בשנה שעברה ילדה מבית הספר שלנו זכתה בשלב המחוזי!

גם השנה, ילדים מבית ספרנו כתבו סיפורים מגוונים ושלחו אותם לתחרות.

אתם מוזמנים לקרוא את הסיפורים של ילדי בית הספר.

תהנו!!


0 views0 comments

© 2020 by chava sterman

צרו קשר

כתובת

עולי הגרדום 115 

,ארמון הנציב ירושלים