• Chava Green

שבת פרשת נשא

עדכונים שבועיים

אנו מסיימים את השבוע עם הודעת הפסקת האש ומייחלים לחזרה לשגרה שקטה ובטוחה במהרה.


🌱 למידת חוץ

לצערנו, אין עדיין אישור ללמידות חוץ שלנו.

הן יתאפשרו בליווי של מאבטח.

בתחילת השבוע נבחן את תקציב הטיולים ונבדוק מקומות אפשריים ליציאה בטוחה כדי שעוד נספיק לצאת ללמוד בחוץ השנה.

נעדכן בהקדם.


🎒לקראת כיתה א׳

ביום ראשון נפגש עם העולים לא׳ למפגש חגיגי להיכרות אישית והיכרות

עם בית הספר.

המפגש כולל סדנאות ברוח המרחבים שלנו, סיור בבית הספר ומפגש אישי.


🕰* סיום יום הלימודים*

עקב השינויים הרבים בהנחיות ברצוננו לעדכן ולעשות סדר על מנת למנוע אי נעימויות ביציאת הילדים.

- אנו כבר לא כורזים לילדים לצאת אל השער.

- 5 דק׳ לפני סיום הלימודים עולים ראשונים לחצר הקדמית ילדי ההסעה והילדים שנוסעים עצמאית באוטובוס.

שאר הילדים עולים לחצר הקדמית רק אחריהם.

- 2 דק׳ לפני סיום הלימודים ניסים פותח את השער ליציאת ילדים באופן עצמאי ובתנאי שיש מורה תורן שבודק שאכן יוצאים רק הילדים שיש להם אישור יציאה עצמאית.

במידה והמורה התורן לא הגיע ניסים פותח את השער רק בשעת סיום הלימודים.

- הורים שמגיעים לאסוף מתבקשים להגיע בשעת סיום הלימודים כדי למנוע עיכובים מיותרים שלכם ועומס על השער.

- הורים שמגיעים לאסוף מוזמנים להכנס פנימה אל החצר הקדמית ולחכות לילדים שם.

ניסים גם קיבל הנחיה לאפשר לכם להכנס.

- במידה והגעתם לפני סיום הלימודים, בבקשה גלו סבלנות ורגישות כאשר ניסים מתעכב עם פתיחת השער. ביטחונם של הילדים חשוב לו מאוד, ולכן כאשר הוא חש שהפתיחה תגרום להתגודדות ויציאה לא מבוקרת של הילדים הוא לא פותח עד להגעת המורה התורן.

- אנו גם נעשה יותר השתדלות שהמורים התורנים יהיו בזמן בשער.

- בבקשה הסבירו גם אתם את ההנחיות לילדים ובקשו מהם לחכות בסבלנות בתחתית המדרגות עד להגעת המורה התורן או פתיחת השער.

אנו גם חוזרים על ההנחיות וגיבוי שלכם חשוב ביותר.


ביה״ס של החופש הגדול

כפי שכבר הזכרנו בית הספר ייפעל במהלך חודש יולי כבית ספר של החופש הגדול לכיתות א׳-ה׳.

במהלך יום הלמידה ישולבו זמני לימוד וזמני משחק וחוויה.

חלק מצוות המורים הביע רצון להדריך בבית הספר של החופש הגדול.

בהתאם למספר הילדים שישתתפו וההנחיות של משרד החינוך ומנח״י תבנה התכנית ויגובשו הקבוצות.

בינתיים אין עדיין הנחיות ברורות בעניין.


שיפוצי קיץ

גם השנה יעבור בית הספר שיפוץ אינטנסיבי בחופש כפי שפורט באגרת סיון שנשלחה אליכם.

עקב השיפוצים, ביה״ס של החופש הגדול לא יתקיים בבית הספר שלנו.

יחד עם העירייה אנו מחפשים מקום חלופי.

נעדכן ברגע שיהיו יותר פרטים.


עיריית ירושלים לקחה על עצמה גם לשפץ מגרשי ספורט בשכונות.

ראו את ההודעה המצורפת מטעמם ומלאו בבקשה את השאלון.


בשורות טובות

ושבת שלום 🌺ה

3 views0 comments