• Chava Green

מרחבי מקראשיר

חברי המרחב חברו שירים הקשורים במקורות תנכיים. כל ילד בחר נושא שדיבר אליו ומשך אותו באופן אישי ויצר מתוך הדיאלוג הפנימי אתו. הלדים שתפו פעולה בכתיבה, הלחנה ויצירת קליפ עבור השיר החדש. זה היה תהליך מרתק שדרש אומץ גדול והניב תוצאות מיוחדות במינן!


35 views0 comments

Recent Posts

See All