צרו קשר

מוזמנים ליצור קשר במזכירות 

עולי הגרדום, ירושלים

 

02-9968098 :טלפון

hemednissui@gmail.com

https://www.facebook.com/hillelnissui